Hotmail Oturum aç | Hotmail Giriş - www.hotmail.com.tr

Bir Hotmail hesabý nasýl oluþturabileceðinizi öðrenmek istiyorsanýz, bu makalede bu konuyu adým adým açýklayacaðýz.
Hotmail'de bir Hotmail hesabý oluþturmak için adým adým bilgiler aþaðýdadýr.

Hotmail, dünyanýn her yerinden kiþiler tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan, web tabanlý bir e-posta uygulamasýdýr. Hesabýnýzdaki postalarý güvenli olarak saklamak ve ele geçirilmelerini önlemek amacýyla, Microsoft hesabýnýz için iki adýmlý doðrulama iþlemini etkinleþtirmenizi önerir.

Hotmail.com oturum açma prosedürü

1.Favori web tarayýcýnýza gidin ve adres çubuðuna outlook.com veya www.hotmail.com yazýn.

2.Bu iki web adresinden de Outlook.com oturum açma sayfasýna yönlendirileceksiniz.

3.Bu resmi oturum açma sayfasýnda, someone@example.com ve parola yazýlý iki yazý alaný bulacaksýnýz.4.Ýlk yazý kutusunun içine týklayýn ve @hotmail.com ile biten e-posta adresinizi girin.

5.Ardýndan imleci ikinci yazý kutusuna getirin ve parolanýzý girin.

6.Her iki alaný da doðru þekilde doldurduðunuzda, oturum aç düðmesine týklayýn.
Read More

Facebook Giriş Yap | Facebook Kaydol - www.facebook.com.tr

Hotmail parolasýný sýfýrlama

Hotmail parolanýzý unuttuysanýz veya mevcut parolayý deðiþtirmek istiyorsanýz, bu iþlemi Hotmail parola sýfýrlama sayfasýný ziyaret ederek kolayca yapabilirsiniz.

1.Bu sayfada, sayfada gösterilen seçeneklerden parolanýzý neden deðiþtirmek istediðinizi seçmeniz gerekecektir.

2.Sonraki sayfada, e-posta adresinizi girmeli ve ardýndan ekranda metin kutusunda gösterilen karakterleri girerek makine olmadýðýnýzý kanýtlamalýsýnýz.

3.Sonraki sayfada yeni bir parola oluþturmanýza izin verilecektir.

Tek kullanýmlýk kodla oturum açma seçeneði

1.Hotmail gelen kutunuzda oturum açarken, tek kullanýmlýk kod seçeneðini iþaretlemelisiniz.

2.Bu seçeneðe týkladýðýnýzda, hesap oluþturma sýrasýnda Hotmail'e kaydettiðiniz cep telefonunuza bir kod gönderilecektir.

3.Daha önce telefon numarasý eklemediyseniz, e-posta hesabýnýzýn güvenlik ayarlarýna girip 'telefon numarasý ekle' seçeneðine týklayarak numaranýzý ekleyebilirsiniz.

4.Tek kullanýmlýk kod seçeneðini etkinleþtirdiðinizde, telefonunuza Hotmail e-posta hesabýnýza hemen eriþebilmek için girmeniz gereken bir kod alacaksýnýz.

5.Tek kullanýmlýk kod seçeneði etkinleþtirildiðinde, Hotmail hesabýnýzda her oturum açmak istediðinizde Hotmail'den bir kod alacaksýnýz.

Read More

Outlook Giriş yap - www.outlook.com.tr

iPhone ve iPad'e bir Hotmail.com hesabý ekleme

1.Öncelikle, cihazýn ayarlarýna gidin ve posta seçeneði seçin.

2.Þimdi hesap ekleme seçeneðine týklayýn ve Hotmail veya Outlook'u seçin.

3.Outlook.com adresiniz, hesap parolanýz ve hesabýnýz için bir açýklama girmeniz ve "ileri" düðmesine týklamanýz gerekecektir.

4.Kiþi listesi, takvim ve posta gibi çeþitli öðeleri seçerek eþitleyebileceksiniz.

Ýki adýmlý doðrulamayla kullanýlan iki farklý kimlik þekli vardýr; bunlar iletiþim yöntemi ve paroladýr. Yani, parolanýza eriþimi olanlarda güvenlik bilgileriniz olmadýðýndan bu kiþilere postalarýnýza eriþme izni verilmeyecektir.

Read More

Gmail Oturum aç - www.Gmail.com.tr

Gmail giriş ve otomatik yanıtlayıcı ile artık herkesle iletişim kurabilirsiniz.

Birkaç günlüğüne tatile çıkabilir, bilgisayar başında olmayabilir veya başka nedenlerden dolayı mailinizi kullanamayabilirsiniz.

Böyle durumlarda Gmail otomatik yanıtlayıcı sistemi ile gönderilen mailleri cevapsız bırakmak zorunda kalmazsınız.


 İşte Gmail giriş ve otomatik yanıtlayıcı ayarları…

öyle durumlarda sizlerle iletişime geçenlere mesaj bırakmak yerine otomatik yanıtlayıcınızı açmak daha kolay olur. Sizlere mail gönderen kişiler otomatik yanıtlayıcı ile cevaplarına ulaşacaklardır. İşte Gmail giriş ve otomatik yanıtlayıcı işlemleri…


Bu farklı yöntem biraz karışık gelebilir, bu nedenle adım adım ilerleyeceğiz. İlk önce Gmail’i her zaman açtığınız gibi hareket etmeniz gerekmektedir. Gmail giriş sayfası butonuna tıklayarak açılan sayfada e-posta adresinizi yazın ve ileri diyerek ilerleyin.
Read More

iCloud Giriş ve Oturum aç | şifremi Unuttum - www.icloud.com.tr

iPhone kullanıcıları genelde bu sebeplerden dolayı Android’e geçiyor. iPhone’da iCloud’a yüklenen verileri Android telefonda nasıl kullanabileceklerini araştırıyorlar. İşte bu verilerden bir tanesi da.

Icloud Giris

Alanı yönet ekranında uygulama ve benzeri verileri resim müzik ve video gibi yedekleme yapabilirsiniz ancak bu yedekleme süresini uzun tutar ve 5gb ücretsiz alanın dolmasına sebep olabilir resim ve videoları bilgisayara yedeklemenizi öneririz. 

iCloud Drive adından anlaşılacağı üzere bir yedekleme araçıdır. Bilgisayarda bulunan yedekleme uygulamalarının mobil cihazlarda kullanılma şeklidir. Örnek olarak daha yaygın olduğu için google drive uygulamasını verebiliriz. Bu yedekleme uygulamasında belirli bir alanı sizlere ücretsiz olarak kullanma imkanı vermektedir. Google drive da bu alan 15 GB ken iCloud drive da 5 GB olarak belirlenmiştir. Bu belirlenen alanları geçtiğinizde ücret ödemeniz gerekmektedir. Yedekleme uygulamaları ile telefon rehberinizi, resimlerinizi, vidyolarınızı vb... kişisel dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz. Peki iCloud drive şifrenizi unutursak ne yapabiliriz.

Read More