Outlook Giriş yap - www.outlook.com.tr

iPhone ve iPad'e bir Hotmail.com hesabý ekleme

1.Öncelikle, cihazýn ayarlarýna gidin ve posta seçeneði seçin.

2.Þimdi hesap ekleme seçeneðine týklayýn ve Hotmail veya Outlook'u seçin.

3.Outlook.com adresiniz, hesap parolanýz ve hesabýnýz için bir açýklama girmeniz ve "ileri" düðmesine týklamanýz gerekecektir.

4.Kiþi listesi, takvim ve posta gibi çeþitli öðeleri seçerek eþitleyebileceksiniz.

Ýki adýmlý doðrulamayla kullanýlan iki farklý kimlik þekli vardýr; bunlar iletiþim yöntemi ve paroladýr. Yani, parolanýza eriþimi olanlarda güvenlik bilgileriniz olmadýðýndan bu kiþilere postalarýnýza eriþme izni verilmeyecektir.