Facebook Giriş Yap | Facebook Kaydol - www.facebook.com.tr

Hotmail parolasýný sýfýrlama

Hotmail parolanýzý unuttuysanýz veya mevcut parolayý deðiþtirmek istiyorsanýz, bu iþlemi Hotmail parola sýfýrlama sayfasýný ziyaret ederek kolayca yapabilirsiniz.

1.Bu sayfada, sayfada gösterilen seçeneklerden parolanýzý neden deðiþtirmek istediðinizi seçmeniz gerekecektir.

2.Sonraki sayfada, e-posta adresinizi girmeli ve ardýndan ekranda metin kutusunda gösterilen karakterleri girerek makine olmadýðýnýzý kanýtlamalýsýnýz.

3.Sonraki sayfada yeni bir parola oluþturmanýza izin verilecektir.

Tek kullanýmlýk kodla oturum açma seçeneði

1.Hotmail gelen kutunuzda oturum açarken, tek kullanýmlýk kod seçeneðini iþaretlemelisiniz.

2.Bu seçeneðe týkladýðýnýzda, hesap oluþturma sýrasýnda Hotmail'e kaydettiðiniz cep telefonunuza bir kod gönderilecektir.

3.Daha önce telefon numarasý eklemediyseniz, e-posta hesabýnýzýn güvenlik ayarlarýna girip 'telefon numarasý ekle' seçeneðine týklayarak numaranýzý ekleyebilirsiniz.

4.Tek kullanýmlýk kod seçeneðini etkinleþtirdiðinizde, telefonunuza Hotmail e-posta hesabýnýza hemen eriþebilmek için girmeniz gereken bir kod alacaksýnýz.

5.Tek kullanýmlýk kod seçeneði etkinleþtirildiðinde, Hotmail hesabýnýzda her oturum açmak istediðinizde Hotmail'den bir kod alacaksýnýz.